شهردار اهواز از صندلی ریاست بر شهری که خیلی از باید را را ندارد کنار رفت تا این صندلی "پر مشتری” و "باب دندان” ، خیلی ها را به تکاپوی رسیدن به خود وا دارد و البته درست از همین جا است که جلسه ها و گونه های مختلف تماس برای رسیدن به این مراد دل که همان پوشیدن "ردای شهردار اهواز” است، برقرار می شود.

در مدتی که قرار است شهرداری اهواز با سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد که احتمالاً همان گزینه ی پیشین که سابق بر این نیز سرپرست شهرداری این کلان شهر شده بود و رفت و آمد وی ما را به یاد "ناصر الجوهری” در تیم ملی فوتبال عربستان می اندازد! ، شورای شهر در آزمونی مهم قرار گرفته است که در واقع ماهیت آن برای شهروندانی که آنها را به عنوان وکیل خود در این سازمان مردم نهاد برگزیده اند به خوبی روشن خواهد شد.

در این مقطع زمانی تصمیم شورای شهر اهواز برای انتخاب شهردار به خوبی ماهیت آنها را مشخص خواهد کرد و نشان خواهد داد تا چه اندازه به شعارهای انتخاباتی شان عمل می نمایند و چه اندازه بوی تعصب قومی و قبیله ای از تصمیم های آنها به مشام می رسد چرا که همه اقوام ساکن در این شهر از قومیت گرایی خسته شده اند.

شهروندان اهوازی خواسته های ابتدایی و برحقی دارند که مغفول مانده است لذا از اعضای دوره پنجم شورای شهر انتظار تغییر دارند اما بر اساس آنچه آنها به چشم خود می بیند و احساس می کنند تا به امروز هیچ گونه تغییر مثبتی در اهواز مشاهده نشده و چه بسا در بسیاری از موارد پسرفت هم داشته است؛ اهواز همچنان تمنای داشتن خیابان های صاف و هموار را دارد، محتاج داشتن کوچه و خیابان های بدون زباله است، حسرت داشتن تاکسی های خوب و اتوبوس رانی را در دل دارد و ابدا دوست ندارد به عنوان مرکز یک استان ثروتمند گاو و بز و اسب در پارک هایش بچرند! همه این خواسته تا به امروز بر دیگر خواسته های ابتدایی شهروندان اهواز انباشه شده و برآورده نشده اند و این خود بهترین آینه برای انعکاس عملکرد شورا و شهرداری اهواز تا به امروز است.

در حقیقت می توان گفت شورای شهر اهواز تا به امروز مثل فوتبالیست های حاشیه خلیج فارس وقت تلف کرده و اگر بخواهند در مقابل موکیل خود قرار بگیرند دفاعیه قابل توجه و قابل قبولی برای ارائه نخواهند داشت.

شورای شهر فعلی اهواز با منصور کتانباف شهردار منطقه ۲۰ تهران هم نتوانست سنگی از پیش روی این شهر خسته و دائم البیمار بردارد حالا باید دید تصمیم آنها برای آینده اهواز چه خواهد بود و سکان این شهر "ثروتمندِ فقر” را به دست چه کسی می سپارند اما آنها باید به خوبی بدانند استان خوزستان از مدیران ناکارآمد و نابلد و ضعیف و سفارشی به اندازه کافی رنج کامل برده و نای دیگری برای تحمل یک مدیر ضعیف ندارد پس بخوبی هشیار باشند فردی را برای تصدی گری شهرداری اهواز انتخاب کنند که از هر نظر لیاقت کامل را برای این بار گران داشته باشد.هورنیوز –  کیماس نوروزی پور